4/62

บริษัท ดัสฟิล อุราเบสท์ จำกัด เป็นอีกเคสหนึ่งที่ได้เข้าตรวจสอบแพล้นท์แอสฟัลท์ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งประสบปัญหาแพล้นท์ไฟไหม้จึงต้องเร่งตรวจสอบโดยเร็ว

หากต้องการให้เราเข้าตรวจสอบเเละดูเเลระบบแอสฟัลท์ติดต่อ คุณภูมภัสส์ สุขสมัยรัตน์
 โทร 082-0840333 , 02-9033621-2
Visitors: 62,147