วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงกรองฝุ่นรายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมด้วยคุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพ"


พันธกิจ

บริษัท จะปฎิบัติกับคู่ค้า และ พนักงานเสมือนคนในครอบครัว
บริษัท จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคู่ค้าด้วยสินค้าและบริการ
Visitors: 62,147