วิธีวัด Cell Plate

การวัด Cell plate โดยใช้ตลับเมตรวัดควรใช้เลข10เป็นเลขเริ่มต้น จะได้ขนาดที่ถูกต้องเเละเเม่นยำ

Visitors: 62,152